СЕЛО МОЈЕ ЉЕПШЕ ОД ПАРИЗА: Некада су мачке у Липљу могле скакати с једног крова на други од почетка до краја села

КОТОР ВАРОШ, 15. августа – Према досада обављеним пописима становништва,  број становника у Липљу је био сљедећи:

• 1879. године————————————————-662
( попис Аустроугарске монархије)
• 1910. Године————————————————1015
• ( попис Аустроугарске монархије)
• 1921. Године————————————————-981
( попис Краљевине Југославије)
• 1948. године————————————————-917
( попис ФНРЈ)
• 1953. године————————————————-1068
( попис ФНРЈ)
• 1961. године————————————————-1098
( попис ФНРЈ)
• 1971. године————————————————-1058
( попис СФРЈ)
• 1981. године————————————————-1013
• ( попис СФРЈ)
• 1991. године————————————————-745
( попис СФРЈ)
• 2013. године————————————————-318
( попис РС)

Предање каже да је низводно од рјечице Бистрице и потока Млијечнице било велико насеље и да је била изграђена кућа до куће тако да је мачка могла скакати с једног крова на други од почетка до краја.

Према расположивим подацима школа у Липљу је почела са радом 1925. године. Нова  школа у овом селу је изграђена школске 1960/61 године.

У оквиру акције изградње школа „1001 школа у СР БиХ“ у Липљу је 1980. године изграђена нова школа са шест савремениих учионица и кабинетима за поједине наставне дисциплине без фискултурне дворане.

Она је имала статус подручне осмогодишње школе у саставу централне школе „Драган Бубић“ Масловаре, а од 1992. године  Основне школе „Петар Петровић Његош“ Масловаре.

Због изражене миграције становништва, број ученика у вишим разредима основне школе је знатно смањен,  тако да се није исплатило да наставници из школе из Масловара путују у Липље 70 километара у оба правца и да држе наставу.

Министарство просвјете и културе РС је купило комбибус за превоз ученика виших разреда основне школе у ОШ „Новак Пивашевић“ у Старој Дубрави у Укрини у општини Челинац 2009. године.

Послије неколико година опао је број ученика у нижим разредима ове школе тако да је школске 2012/13 године школа имала само шест ученика због чега је надлежно министарство донијело одлуку да се и ови ученици превозе у Основну школу „Новак Пивашевић“ у Старој Дубрави у Укрини у општини Челинац.

 

PODELI