Danas su Sveti mučenici Esper, Zoa, Kiriak i Teodul

0

KOTOR VAROŠ, 15. MAJA – U vreme cara Adrijana (117-138) neki Katal neznabožac kupi kao robove Espera, ženu mu Zou i sinove njihove Kiriaka i Teodula. Kako ovi behu ubeđeni hrišćani, to ne htedoše ništa okušati od idolskih žrtava, nego ono što im se davaše oni bacahu psima, a sami gladovahu i trpljahu. Saznavši za ovo Katal, razgnevi se veoma, pa poče teško istjazavati sve svoje robove. Najpre mučaše decu, no deca ostaše nepokolebljiva u veri, i, šta više, tražahu od mučitelja teže muke. Najzad svi četvoro budu bačeni u ognjenu peć gde posle blagodarne molitve predadu duh svoj Gospodu. Tela njihova ostanu čitava i neopaljena od ognja.

PODELI