Dejan Šajinović: (Ne)pravda za narod

0

KOTOR VAROŠ, 7. jula – Osnovno vezivno tkivo svake države je društveni ugovor naroda sa svojom vlašću i državnim institucijama.

Kroz taj društveni ugovor uspostavlja se opšti konsenzus o zajedničkim vrijednostima, interesima i društvenom sistemu. Narod onda izabere svoju vlast i taj sistem joj povjeri na čuvanje. Onog trenutka kada iz bilo kog razloga državni sistem prekrši društveni ugovor, pojavi se nepovjerenje i narod počne da sumnja u sistem koji je dizajniran da ih štiti i da im služi.

Od rata naovamo nebrojeno je primjera kada su oni kojima smo povjerili vlast prekršili društveni ugovor sa nama. U tome su učestvovale sve stranke koje su sad i na vlasti i u opoziciji, tu nevinih nema. Rezultat iznevjerenog povjerenja je mala grupa bogatih i privilegovanih. Društvena i javna dobra, preduzeća, prirodna bogatstva i institucije prisvojili su sebi, a narod koji je vlasnik svega ostao je bez ičega.

Ubistvo Davida Dragičevića školski je primjer šta se desi kada institucije iznevjere povjerenje svog naroda. Tužioci razvlače istragu, laboratorije bez opreme izvode dokaze, obavljaju se uviđaji a da niko ni ne izađe na mjesto događaja.

Ova zemlja ne može preživjeti ako se ponovo ne uspostavi društveni ugovor, ako oni koji vladaju ne shvate da je njihov posao da služe i da pozicije koje su dobili ne pripadaju njima, nego narodu.

U našoj zemlji, na primjer, tužioci za svoj rad u praksi ne odgovaraju nikome. Bez obzira ko bude vlast u naredne četiri godine, mora stvoriti zakonski osnov da oštećena strana može sudski goniti neodgovorne tužioce koji razvlače istrage i ne kontrolišu kako policija prikuplja dokaze, a vještaci ih tumače.

Da takva rješenja postoje danas, možda bi David Dragičević bio živ, ili bismo, u najgorem slučaju, do sada razjasnili ovaj slučaj. Nije ovo kritika vlasti ili podrška opoziciji jer sam ubijeđen da su svi, svako na svoj način i u vrijeme dok su bili na vlasti, doprinijeli stanju u kojem smo danas. Zato je pitanje za sve njih i nas: Da li smo društvo prava i pravde, ili bezakonja i nepravde?

Odgovor koji damo opredijeliće nas kakvi smo, i da li smo, uopšte, ljudi.

Dejan Šajinović – ”Nezavisne novine”