Đuro Krčić: Svi tražimo na ovom svijetu tragove što sreći vode…

1

KOTOR VAROŠ, 6. marta  – Snaga žene proizilazi iz činjenice koju ni psihologija ne može objasniti. Muškarce možeš analizirati, a žene…SAMO OBOŽAVATI. (Oskar Vajld)

Da li zbog toga što ne vole biznis, izostanka podrške porodice i okruženja, patrijahalnog vaspitanja ili vlastitog straha od neuspjeha, ali je jasno da se često ne sreće žena koja svojevoljno i hrabro ulazi u vlastiti biznis ili prihvata ulogu glavnog menadžera u nekoj velikoj kompaniji.

Za žene u Republici Srpskoj, BiH ili zemljama okruženja društveno prihvatljivo je da zaradi ili ima veliko bogatstvo na dva načina. Prvi je da se dobro uda a drugi da se dobro razvede. Sve izvan toga izaziva podozrenje okoline i veliko čuđenje.

Iako je veoma zapostavljeno, žensko preduzetništvo i na ovim prostorima se polako ali sigurno razvija. Ali i dalje ja jasna nejednakost između muškaraca i žena u ovom segmentu. Razlozi zbog kojih ulaze u biznis su ili loša ekonomska situacija u porodici ili nedostatak posla. Prema nekim podacima u BiH, tek svaka šesta žena pokrene vlastiti biznis, a svaka peta je direktor preduzeća. Postsocijalističko nasleđe, tranzicija privrede i naš tracionalizam uslovili su da žena u biznisu ima malo. Ako nam je za utjehu ni u toliko navikanoj Evropskoj uniji to nije mnogo drugačije, jer je tek svaka treća žena vlasnik preduzeća.

Poznato je da prosječno sa četrdesetak godina žene kod nas počinju biznis, a vrlo rijetko u ranim tridesetim, što bi bilo idealno, jer je tada puno spremnija, a manje ranjiva za hvatanje u koštac sa „muškim poslovima“. Mnogo je razloga za to, prvi je da je sklonija riziku i da ima više energije, da nije udata i nema djecu, pa sami tim ni odgovornost ni prema kome osim prema sebi i poslu.

Smatra se da je preduzetništvo motor ekonomskog razvoja svake privrede, pa u skladu sa tim je jasno da je potrebno da se ono neprestano mijenja i razvija. Jedan od mogućih pravaca razvoja, koji je tek u zadnje vrijeme prepoznat kao važan i neiskorišćen izvor ekonomskog rasta i razvoja je unapređenje ženskog preduzetništva. Ono je realnost i jedan od glavnih faktora koji doprinosi razvoju privrede u mnogim zemljama. Političke i ekonomske promjene kod nas u prethodnom periodu stvorile su mogućnost da žene osnivaju kompanije i upravljaju njima.

Sreća je da se stvari mijenjaju iz temelja i da se žensko preduzetništvo brzo širi u cijelom svijetu. To je možda i najefikasniji način da žene postanu svoje, da prave svoje izbore i da iz njih one izvlače benefite.

Iako zarađuju tek deset procenata svjetskog dohotka i vlasnice su tek jedan procenat (1%) svjetskog imetka ne treba da ih to obeshrabri.
Trebaju da duboko vjeruju u ono što žele, da nađu sreću u poslu koji rade i da znaju da je izgubljeno samo ono čega se u životu odreknu.

I neka se ne brinu ako pogriješe, jer pogrešni koraci su isto toliko važni kao i oni ispravni, ponekad čak i važniji!

Đuro KRČIĆ

1 KOMENTAR

Comments are closed.