DONJI OBODNIK: RAST VODOSTAJA VRBANJE

0

KOTOR VAROŠ, 17. jula – Najava iz JP ”Vode Srpske” o rastu vodostaja u slivu Vrbanje obistinile su se večeras. 

Naime, atomatska hidrološka stanica u Donjem Obodniku večeras je, u 21:30 časova,  registrovala rast vodostaja, koji trenutno iznosi 42 centimetra.

Prognozira se rast vodostaja i u slivu rijeke Ukrine, gdje postoji i mogućnost pojave bujičnih poplava, kao i u slivu rijeka  Sane, Ribnika, Prače, Rakitnice, Žepe i na širem području Sarajeva

U slivu Vrbasa očekuje se rast vodostaja, ali bez dostizanja kote pripremnog stanja ni na jednoj prognoznoj lokaciji, dodaje se u saopštenju.

U slivu Une i Sane očekuje se rast vodostaja, a na prognoznoj lokaciji Sanski Most na rijeci Sani i u Kostajnici na rijeci Uni mogla bi da bude dosegnuta kota pripremnog stanja.

Iz ovog preduzeća je saopšteno da redovno prate stanje vodostaja na području Republike Srpske i djeluju u skladu sa svojim nadležnostima.

PODELI