Javni poziv – Plan kapitalnih investicija

0

KOTOR VAROŠ, 8. OKTOBRA – Opština Kotor Varoš je 2019. godine usvojila Program kapitalnih investicija za period od 2019. do 2023. godine, koji se ažurira svake naredne godine, oslanjajući se na višegodišnju finansijsku analizu i nove podnesene prijedloge.

Pravo predlaganja projekata za izradu novog Programa kapitalnih investicija imaju svi građani, udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, preduzetnici, predstavnici opštinske uprave i ostali subjekti.

Nosilac ove aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija, koga je Rješenjem imenovao načelnik opštine. (opstinakotorvaros.com)

PODELI