KOTOR VAROŠ: Javni poziv – Plan kapitalnih investicija

0

KOTOR VAROŠ, 25. SEPTEMBRA – Opština Kotor Varoš je 2020. godine usvojila Program kapitalnih investicija za period od 2020. do 2024. godine, koji se ažurira svake naredne godine, oslanjajući se na višegodišnju finansijsku analizu i nove podnesene prijedloge.

Pravo predlaganja projekata za izradu novog Programa kapitalnih investicija imaju svi građani, udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, preduzetnici, predstavnici opštinske uprave i ostali subjekti.

Nosilac ove aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija, koga je Rješenjem imenovao načelnik opštine.

Obrazac za podnošenje prijedloga za izradu Programa kapitalnih investicija se može dobiti na info pultu u zgradi opštine, u prostorijama mjesnih zajednica i na web stranici opštine u rubrici Javni pozivi.

Obrazac prijedloga projekata za reviziju Programa kapitalnih investicija treba popuniti i dostaviti najkasnije do 08.10.2020. godine na protokol u Šalter sali u zgradi opštine ili putem pošte na opštinu Kotor Varoš sa naznakom za Koordinacioni tim za Program kapitalnih investicija.

Za sve nejasnoće i dodatne informacije možete se obratiti koordinatoru Koordinacionog tima za izradu Programa kapitalnih investicija na broj telefona 784-230, 784-616, 784-617 od 08:00 do 14:00.

PODELI