Kotor Varoš: Počeo sa radom SMS sistem naplate parkinga

0

KOTOR VAROŠ, 31. JANUARA – Na osnovu Pravilnika o uslovima, načinu korištenja, organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u gradskom području Kotor Varoša naplata parkiranja vrši se svaki dan osim nedjelje i državnog praznika, u vremenu od 7,00 do 16,00 časova.


Naplata naknade za izvršeno parkiranje vrši se:

– slanjem SMS poruke na kratki broj mreže Mtel: 083-5110 za 1 sat parkiranja,
– slanjem SMS poruke na kratki broj mreže Mtel: 083-5111 za 1 dan parkiranja,
– kupovinom parking karte na prodajnim mjestima koja su vidno označena naljepnicom ( prodavnica Kvimpeks d.o.o. ),
– kupovinom parking karte kod ovlaštenog lica za kontrolu naplate,
– kupovinom parking karte za duži vremenski period (mjesečna, godišnja) u nadležnoj službi Opštine ili uplatom na žiro račun banke uz obavezno dostavljanje uplatnice u Odsjek za inspekcijske poslove i komunalnu policiju radi evidentiranja iste u sistem.

Instrukcije za plaćanje mjesečne i godišnje parking karte :

– Potrebno je da izvršite uplatu naknade za parkiranje na jedan od četiri bankovna računa:
1. UNIKREDIT BANKA : 551-012-00006601-57
2. NLB BANKA : 562-099-00018555-22
3. ADDIKO BANKA : 552-038-00026828-70
4. RAJFAJZEN BANKA : 161-000-01174001-78
– Vrsta prihoda 722319, Opština 053, Budžetska organizacija 9999999.
– Takođe je potrebno da na uplatnici navedete broj registarskih oznaka vozila za koje kupujete mjesečnu ili godišnju parking kartu.

Cijena parkiranja na parkiralištima iznosi :

– u vremenu od 7,00 do 16,00 časova 0,50 KM. za jedan čas parkiranja.
– cijena cjelodnevnog parkiranja iznosi 3,00 KM.
– cijena mjesečne karte za parkiranje,koja se može koristiti na svim parkinzima iznosi 10,00 KM.
– Cijena godišnje karte za parkiranje na svim parkiralištima 100,00 KM.
– Godišnja karte za parkiranje na rezervisanom parkiralištu iznosi 500,00 KM
– Godišnja i mjesečna karta važe samo za vozilo za koje je registarski broj naveden u izdatoj mjesečnoj odnosno godišnjoj karti.

Korisnicima BH TELEKOM i HT ERONET mreža, omogućeno je slanje poruke na gore navedene brojeve i plaćanje parkinga putem SMS-a.

PODELI