KOTOR VAROŠ: USVOJEN NACRT REBALANSA BUDŽETA OD 9.680.000 KM

2

KOTOR VAROŠ, 20. APRILA  – Skupština opštine Kotor Varoš usvojila je Nacrt rebalansa budžeta za 2021. godinu od 9.680.000 KM, koji je od ovogodišnjeg planiranog budžeta veći za 460.000 KM.

Tokom fiskalne godine došlo je do povećanja budžetskih sredstava, ali i izdataka, što je rezultiralo povećanjem budžeta za 4,99 odsto u odnosu na plan.

Usvojena je odluka o godišnjem planu utroška dijela sredstava naknade na osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u iznosu od 341.500 KM, koja su predviđena za održavanje puteva i odvod površinskih voda.

Trenutna dugovanja Šumskog gazdinstva “Vrbanja” prema opštini Kotor Varoš iznose 780.000 KM, što u značajnoj mjeri otežava punjenje budžeta i realizaciju planiranih infrastrukturnih projekata.

Za rad mjesnih zajednica iz opštinskog budžeta za ovu godinu je planiran iznos od 10.000 KM.

Za nove članove Opštinske izborne komisije imenovani su Srđan Sakan i Zorica Mikić Ćosić, koja će u narednih sedam godina obavljati dužnost predsjednika Komisije.

Odbornici su jednoglasno usvojili programe rada Centra za kulturu, sport i informisanje, Centra za socijalni rad i Agencije za lokalni ekonomski razvoj za 2021, kao i izvještaje o radu ovih institucija sa finansijskim pokazateljima za prošlu godinu.

Usvojena je odluka o pristupanju izradi regulacionog plana “Centar”, te izradi izmjena i dopuna regulacionih planova “Ripište-Bare” i “Bregovi”, kao i izradi izmjene Regulacionog plana “Kamena kuća – dva”. Neposrednom pogodbom prodate su četiri parcele katastarske opštine Kotor Varoš.

Odbornici su usvojili i informaciju o sprovođenju odluke o uslovima i načinu korištenja javnih parkirališta na gradskom području u prošloj godini.

PODELI

2 KOMENTARA

  1. Čuj Šumarija dužna 800.000 maraka opštini. Pa tružite ih pobogu i uzmite im još kamatu na sudu. Šta je tu sporno?

Comments are closed.