NLB BANKA: Oglas za upražnjeno radno mjesto – Referent prodaje, Filijala Banja Luka, Ekspozitura Kotor Varoš

0

KOTOR VAROŠ, 7. maja – Oglas za upražnjeno radno mjesto – Referent prodaje, Filijala NLB banke Banja Luka, Ekspozitura Kotor Varoš

MJESTO RADA:

Filijala Banja Luka, Ekspozitura Kotor Varoš
BROJ IZVRŠILACA

SEKTOR:

Sektor za poslovanje sa stanovništvom, Filijala Banja Luka

Opis radnog mjesta:

Radno mjesto: Referent prodaje, Filijala Banja Luka, Ekspozitura Kotor Varoš – 1 izvršilac – na određeno vrijeme do 6 mjeseci, sa mogućnošću produženja ugovora.

Potrebne kvalifikacije:

Potrebna stručna sprema: VSS/VŠS/SSS – fakultet ekonomskog smjera / viša škola ekonomskog smjera / srednja škola ekonomskog smjera.

Potrebno radno iskustvo: 1 godina. U obzir dolaze i kandidati bez radnog iskustva.

Kandidati pored navedenih uslova moraju da ispunjavaju i opšte uslove predviđene zakonom.

Dodatne vještine:
Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru (Word i Excel) i engleskog jezika. Poznavanje tehnika kreditne analize. Ljubaznost, komunikativnost, timski rad, analitičnost, pouzdanost, odgovornost.

Rok za prijave:
Prijave na oglas dostavljaju se zaključno sa 14.05.2021. godine. Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti i svoju biografiju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Banka će o rezultatima oglasa obavijestiti samo kandidate koji uđu u uži izbor.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove biće obavljen razgovor uz mogućnost testiranja.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Za Oglas” na adresu:

NLB Banka a.d. Banja Luka

Ul. Milana Tepića br. 4

BANJA LUKA

Prijavu možete poslati na Email:
kadrovska@nlb-rs.ba

PODELI