Objavljena nova knjiga za djecu Zlatka Jurića ”Klikonogi u doba korone”

0

BANJALUKA, 26. MAJA – Nova knjiga za djecu Zlatka Jurića “Klikonogi u doba korone”, objavljena u izdanju “Art printa” Banjaluka, obuhvata pjesme koje su nastajale u periodu vanrednog stanja i izolacije.

Pjesme u ovoj knjizi su tematski vezane za virus korona, za školu, učenje i zaljubljivanje.

“Moja nova knjiga ‘Klikonogi u doba korone’ je zbirka pjesama namijenjena mladim ljudima, koja obuhvata neke ranije pjesme i one koje su nastajale u periodu pandemije virusa korona. Konačnu formu i unutrašnju strukturu, ova knjiga je dobila u toku aprila, dakle, drugog mjeseca od početka škole na daljinu i perioda ograničenog kretanja”, rekao je Jurić.

On je izrazio zadovoljstvo što je uspio da napiše knjigu, koja u centar svijeta stavlja mladog čovjeka, učenika osnovne škole, koji ne može da ide u svoju školu već mora da prati nastavu posredstvom televizije, telefona ili kompjutera.

“Klikonogi su školonogi, odnosno mladi ljudi u pubertetu koji postaju svjesni svog tijela. Klikonogi su iznenađeni neobuzdanošću svoga bića i zatečeni nemogućnošću da idu u školu i da viđaju drugove. Oni su zbunjeni činjenicom da su im uskraćeni najljepši školski dani”, pojašnjava Jurić.

Pjesme u knjizi “Klikonogi u doba korone” grupisane su u tri pjesnička ciklusa: “Klikonogi”, “Šumske priče” i ciklus “Škole koje se pamte”.

Recenzenti knjige su Mirko Vuković i Živojin Rakočević, a dizajn korica je radio Nemanja Mićević.

“Zbirka pjesama za djecu i omladinu ‘Klikonogi u doba korone’, nastala je u specifičnim uslovima izolacije. To je prva knjiga poezije za mlade, objavljena na srpskom jeziku, koja je nastala na temu virusa korona. Knjiga i poezija govore o djeci koja su svoju učionicu i nastavnike zamijenili telefonima, kompjuterima i televizijom. Ova knjiga nam nudi odgovore na pitanja kako se zaljubiti, kako učiti, kako voljeti prirodu”, ističe Živojin Rakočević, jedan od recenzenata ove knjige.

Zlatko Jurić, pjesnik, književni kritičar i teoretičar poezije, rođen je 1972. u Kotor Varošu. Redovne studije srpskog jezika i književnosti završio je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a master i doktorske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Jurić je radio kao nastavnik srpskog jezika i književnosti. Bio je član prve redakcije studentskog časopisa “BUM” /Banjolučki univerzitetski magazin/. Uređivao je dječji časopis “Mali princ”.

Nagrađivan je za književno stvaralaštvo. Pjesme su mu prevođene na bugarski, engleski, mađarski, poljski i slovenački jezik.

Član je Udruženja književnika Republike Srpske i Društva članova Matice srpske.

Osim knjige pjesama za djecu “Klikonogi u doba korone”, Zlatko Jurić je objavio četiri knjige pjesama: “Tamjanuša i djevičnjak” /1997/, “Božja nesvest” /2003/, “Vrata vrtova” /2008/ i “Neodrečene reči” /2011/.

PODELI