Odbornici lokalnog parlamenta usvojili godišnji plan rada načelnika opštine i opštinske uprave za 2024. godinu

0

KOTOR VAROŠ, 28. MARTA – Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Kotor Varoš usvojen je godišnji plan o korištenju sredstava naknade na osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2024. godini, kao i izvještaj o utrošku sredstava po osnovu godišnjeg plana o korištenju sredstava naknada na osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u prošloj godini.


Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili godišnji plan rada načelnika opštine i opštinske uprave za 2024. godinu, kao i programe rada kotorvaroškog Doma zdravlja i ustanova čiji je osnivač opština Kotor Varoš za tekuću godinu.

Program korištenja sredstava naknade na osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i program o korištenju sredstava posebnih vodnih naknada za 2024. godinu su usvojeni jednoglasno, kao i programi čišćenja i održavanja javnih asfaltnih i zelenih površina sa prikupljanjem i odvozom smeća i obnavljanjem zelenih javnih površina na gradskom području i na području mjesnih zajednica za ovu godinu.

Jenoglasno su usvojeni i izvještaji za prošlu godinu o radu Doma zdravlja „Sveti Pantelejmon“ sa finansijskim pokazateljima, o utrošku sredstava po osnovu programa o korištenju sredstava posebnih vodnih naknada, o utrošku sredstava od koncesione naknade i o utrošku sredstava po osnovu programa o korištenju sredstava naknade na osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe.

PODELI

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here