Operacionalizacija Strategije razvoja opštine Kotor-Varoš

0

KOTOR-VAROŠ, 29. aprila – Glavna tema današnjeg sastanka kolegijuma načelnika opštine Kotor-Varoš, proširenog sa članovima Opštinskog razvojnog tima i predstavnicima UNDP-a i оrgаnizаciје EDA, bila je opracionalizacija razvojne strategije.

Razmatran je stepen razrađenosti plana implementacije za 2013/14. godinu i njegovo uklјučivanje u planove rada odijelјenja, što je demonstrirano na konkretnom primjeru iz Plana implementacije za 2013. godinu.

Dogovoreno je da se do kraja maja pripreme akcioni planovi za projekte koji su planirani u tekućoj  godini, a za njih će biti odgovorna odijelјena na čelu sa načelnicima.

Naredni radni sastanak sa predstavnicima UNDP-a i EDA-e je zakazan krajem maja, s tim da će prethodno biti održan kolegijum načelnika sa članovima Opštinskog razvojnog tima.

Izvor: Zvanična prezentacija opštine Kotor-Varoš

PODELI