Otrgnuto od zaborava: Telefonska centrala u Kotor Varošu

0

KOTOR VAROŠ, 13. septembra  – U banjalučkom „Glasu“ početkom decembra 1972. godine je objavljeno je da je,  povodom Dana Republike,  u Kotor Varošu puštena u rad automatska centrala sa 200 brojeva.


U prisustvu predstavnika banjalučkog PTT preduzeća, predstavnika kotorvaroških radnih i društveno-političkih organizacija,  automatsku centralu je svečano pustio u rad predsjednik Skupštine opštine Karlo Nanut.

Puštanjem u rad automatske telefonske centrale značajno je unapređen telefonski saobraćaj. Do tada je u kotorvaroškoj Pošti radila induktorska telefonska centrala.

Telefonski rauzgovori su naručivani, pa se moralo čekati na spajanje sa Banja Lukom.

U sklopu daljeg razvoja telefonskog saobraćaja, puštene su u rad automatske telefonske centrale u Vrbanjcima, Maslovarama, Šipragama, Grabovici, Liplju i Zabrđu.

Fiksni telefoni na području mjesnih zajednica Kruševo Brdo i Vagani su povezani putem mobilne mreže (CLL).

Procjenjuje se da je na području opštine Kotor Varoš instalirano oko 3.500 telefonskih priključaka.

PODELI