Kotor Varoš: Počinje jesenja deratizacija

0

KOTOR VAROŠ, 18. NOVEMBRA – Na području opštine Kotor Varoš u utorak (23. novembar) počinje obavezna jesenja sistematska deratizacija u cilju preventivne zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari.


Deratizaciju će izvršiti „DEZINSEKCIJA“ d.o.o. Bijeljina, koja je ovlaštena ustanova za izvođenje i nadzor nad izvršenom deratizacijom.

Jesenja deratizacija počinje 23. novembra (utorak) i trajaće do 30. novembra 2021. godine.

Javnu deratizaciju treba izvršiti u objektima koji su vlasništvo Opštine Kotor Varoš i to: Matični ured Kruševo Brdo, Matični ured Šiprage, Matični ured Grabovica, Matični ured Obodnik, Matični ured Maslovare, Matični ured Liplje, Matični ured Vrbanjci, Matični ured Zabrđe, Matični ured Vagani, Objektima Opštinske uprave Kotor Varoš, Stadion sportskih igara Kotor Varoš, Korito rijeke Vrbanje na izlazima kanalizacije na 5 lokacija, a za sve ostale objekte troškove deratizacije snose sami korisnici.

Da bi akcija deratizacije bila što uspješnija mole se građani da omoguće stručnim ekipama izvođenje deratizacije, da onemoguće pristup djeci i domaćim životinjama zatrovanim mamcima, da zatrovanu masu ne diraju rukama i da se pridržavaju uputstava koja će im na terenu dati stručne ekipe.

Neposredni nadzor nad izvođenjem deratizacije vršiće zdravstvena inspekcija opštine Kotor Varoš.

PODELI