Privredni savjet Kotor Varoša: Pozitivno o nacrtu budžeta

0

KOTOR VAROŠ, 10. DECEMBRA  – Članovi Privrednog savjeta opštine Kotor Varoš danas su pozitivno ocijenili Nacrt rebalansa budžeta za ovu godinu od 11.100.000 KM koji je povećan za 2.500.000 KM i Nacrt budžeta za iduću godinu od 9,3 miliona KM.

U okviru zaključka u vezi sa predajom na upotrebu novoizgrađene gradske vodovodne i kanalizacione mreže zauzet je stav da Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i Komunalno preduzeće “Bobas” u roku od 90 dana pripreme na usvajanje odluku o prenosu na upotrebu mreže Komunalnom preduzeću, uzimajući u obzir iskustva drugih opština.

Preduzeću “Putevi Republike Srpske” upućen je zahtjev za davanje saglasnosti za projektovanje i izgradnju autobuske stanice kod pilane “EFM” na magistralnom putu M-4 i da je neophodno ubrzati aktivnosti na realizaciji ovog projekta.

Privredni savjet je usvojio i prijedlog SŠC “Nikola Tesla” u vezi sa planom upisa u prvi razred srednje škole za narednu školsku godinu.

Prihvaćen je prijedlog rukovodstva preduzeća “Sim tehnik” da projekat izgradnje ulične rasvjete na dionici Zabrđe-Šibovi bude uvršten u Plan kapitalnih investicija za 2020. godinu.

Predstavnici Privredne komore Banjaluka informisali su kotorvaroški Privredni savjet o aktivnostima u vezi sa usvajanjem Ekonomske politike za iduću godinu, kao i o mogućnostima apliciranja preduzeća za razvojne projekte.

PODELI