Radenko Perišić: Ima li nade za proizvođače vlašićkog sira?

5

KOTOR VAROŠ, 3. juna – Vlašićki sir, po kojem je planina Vlašić nadaleko poznata, spada među najbolje bijele sireve u salamuri/surutki.

Pretpostavka je da su tehniku spravljanja sira u salamuri u ove krajeve donijeli stočari nomadi sa Istoka.  Ovu tradiciju su kasnije preuzeli stočari sa okolnih planina pa se danas vlašićki sir proizvodi širom planine Vlašić i šire regije.

Na pomenutom područuju se nalazi oko 70.000 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta, a do 1991. godine ukupan fond ovaca bio je oko 55.000 rase pramenka dubski soj. Proizvodilo se na godišnjem nivou od 450 do 520 tona kvalitetnog vlašićkog sira od ovčijeg mlijeka. Proizvođači su bili organizovani kroz tri zemljoradničke zadruge:

 1. ZZ Planina Blatnica
 2. ZZ 15 maj Kneževo i
 3. ZZ Šiprage – Šiprage

U narednom periodu potrebno je sve naše aktivnosti usmjeriti ka sledećem:

 1. usvojiti pravilnik o proizvodnji vlašićkog sira
 2. izvršiti ankete proizvođača kako bismo utvrdili potencijal za proizvodnju vlašićkog sira
 3. Izvesti praktičnu obuku proizvođača vlašićkog sira prema definisanom pravilniku, kako bi se standardizovala tehnologija proizvodnje, ambalaža za pakovanje proizvoda i svi koraci od ishrane ovaca, muže, proizvodnje, skladištenja, pakovanja i transporta do kupca
 4. kontinuitrano investiranje u poboljšanje tehničkih i higijenskih uslova proizvodnje
 5. redovna kontrola zdravstvene ispravnosti proizvoda i prostorija za proizvodnju vlašićkog sira
 6. izvršiti potrebne korake na zaštiti geografskog porijekla vlašićkog sira prema Pravilniku o oznakama izvornosti i oznakama geografskog porijekla hrane (Službeni glasnik BiH 27/10)
 7.  izvršiti potrebne korake na zaštiti tradicionalnog ugleda vlašićkog sira prema Pravilniku o oznakama tradicionalnog ugleda hrane (Službeni glasnik BiH 27/10)
 8. Pokrenuti postupak kod Vlade RS i nadležnog ministarstva o priznavanju premije na mlijeko koje je prerađeno u vlašićki sir na način da obračun količine mlijeka koje se utroši za proizvodnju sira bude propisan od strane ministra
 9. Pored navedenog potrebno je raditi na poboljšanju infrastrukture, snabdijevanja električnom energijom i telefonskim komunikacijama područja koje gravitira prema planini Vlašić

Radenko Perišić, predsjednik Udruženja ”Vlašićki izvori”

PODELI

5 KOMENTARA

 1. Davati prostor ovakvim ljudima koji pojma nemaju o siru je ludost. Njega sa sirom vezu samo uspomene na vrijeme u kome je muzao sve sto se moglo musti. Muzi sad ako mozes.

 2. Tisi lopužo svoj kajmak pojeo
  Čitav si život na tuđi račun živio
  Došao kraj janjećoj brigadi

 3. Molim ove ljude iz Glasa da prvu rukavicu Kotor Varosa ne stavljaju vise da ga posten svijet gleda jer gdje je Rukavica tu je i prevara. Naravno sve u rukavicama.

Comments are closed.