RADMANOVIĆ: Dugovanja ŠG ”Vrbanja” prema dobavljačima su na istom nivou, ali to je problem izvođača radova kojima nedostaje radne snage

0

KOTOR VAROŠ, 1. DECEMBRA – U poslovanju Šumskog gazdinstva “Vrbanja” evidentni su pomaci, budući da je na kraju prošle godine minus bio oko 800.000 KM, a do kraja tekuće godine očekuju da će biti na “pozitivnoj nuli”, izjavio je vršilac dužnosti direktora ovog gazdinstva Sanel Radmanović.


Radmanović je naveo da je po preuzimanju dužnosti 21. aprila uspio svesti taj dug do kraja juna na 160.000 KM, te izmiriti dio dugovanja prema radnicima i pokrenuti proizvodnju.

“Obaveze prema radnicima smanjene su za 500.000 KM, uplaćeni su doprinosi za četiri mjeseca i jedna zaostala plata, a nadam se da ćemo u sljedećoj godini izmiriti još jednu zaostalu platu i tako u potpunosti izmiriti dugovanja prema zaposlenima”, rekao je Radmanović.

Prema njegovim riječima, zatečena dugovanja prema opštini Kotor Varoš bila su 880.000 KM, a sada su ispod 500.000 KM sa tendencijom smanjenja.

“Proizvodnja na kraju godine biće veća za 20 odsto u odnosu na prošlu godinu, iako je to ispod plana. Dugovanja prema dobavljačima su na istom nivou, ali to je problem izvođača radova kojima nedostaje radne snage”, naveo je Radmanović.

ŠG “Vrbanja” će do kraja godine realizovati prvu od tri faze projekta pošumljavanja bujičnih područja na slivu rijeke Vrbanje, zahvaljujući kojem će se spriječiti poplave, bujice i erozije zemljišta.

“Riječ je o projektu koji je finansiran iz kredita Svjetske banke. Ukupno će biti pošumljeno 17,55 hektara površina na kojima trenutno nema šumske vegetacije. Prethodno će se izvršiti čišćenje neproizvodnih vrsta drveća, a zatim pošumljavanje vlastitom radnom snagom”, rekao je Radmanović.

On je dodao da je ukupna vrijednost projekta 96.194,23 KM, te da će preostale dvije faze projekta biti realizovane u proljeće i jesen naredne godine.

PODELI