SELO MOJE LJEPŠE OD PARIZA: JAKOTINA, NA OBALAMA ZLATONOSNE RIJEKE

3

KOTOR VAROŠ, 8. avgusta – JAKOTINA, selo u opštini Kotor Varoš, smješteno na 686 -707 metara nadmorske visine, površine 13,23 kvadratna kilometra, udaljeno sedam kilometara od opštinskog centra. Pripada Mjesnoj zajednici Kotor Varoš.

Selo je bilo razbijenog tipa, a kuće u zaseocima su zbijene.

Selu pripadaju sljedeći zaseoci: Jakotina, Kljajići, Lavanje, Manovići, Marići, Previle, Škrobići i Zubovići.

Pošto nema podataka o etimološkom porijeklu sela, smatra se, da je selo dobilo ime po rječici Jakotini koja protiče kroz selo. U brdsko-planinskom dijelu sela rijeka Jakotina pravi živopisan kanjon. Jakotina se ulijeva u rijeku Vrbanju, a prema nekim geolozima, ova rijeka je bila zlatonosna.

Selo ima sve karakteristike brdsko-planinskog naselja. Stanovništvo se kroz istoriju bavilo uzgojem sitne i krupne stoke, kao i zemljoradnjom. Jedini privrednici su bili tvz. „kirijaši“ koji su iznosili drvne sortimente iz šume za pojedina šumska gazdinstva širom bivše Jugoslavije.

Dobar dio stanovništva je radio i u zemljama zapadne Evrope.

Ovo selo se spominje i u knjizi dr Ante Kovačića „Katolici u kotorvaroškom kraju“ (str. 129.). Tu se navodi da je Jakotina najveće selo Sokolske župe. Godine 1737. u njemu je bilo šest katoličkih porodica sa 83 vjernika.

Fra Pero Dragičević navodi da je u Jakotini 1744. godine živjelo 14 porodica sa 114 stanovnika katoličke vjeroispovijesti. Navode se porodice: Stipaljević Ivana (26 vjernika), Kljajić Petra (13 vjernika), Stupar Ante (9 vjernika), Petrović Stjepana (12 vjernika), Lučić Andrije (7 vjernika), Manović Grge (10 vjernika), Starčić Grge (13 vjernika), Marić Petra (5 vjernika), Marić Jakova (5 vjernika), Marić Tadije (5 vjernika), Džombić Mate (11 vjernika), Krstić Simeuna (5 vjernika), Tadić Pave (5 vjernika) i Ružičić Tome (5 vjernika).

Pored toga fra Anto Kovačić u navedenoj knjizi iznosi podatke o broju domaćinstava i broja vjernika od 1737 do 1986. godine.

• 1879.godine prema popisu Austrougarske———-241 stanovnika
(Svi su bili katoličke vjeroispovijesti).
• 1910.godine prema popisu Austrougarske———439 stanovnika
(Popis je bio zajednički za Zubovićima i 108 stanovnika je bilo pravoslavne a 331 katoličke vjeroispovijesti)
• 1921.godine prema popisu Kraljevine Jug.——–296 stanovnika
(103 pravoslavna i 283 katolička stanovnika).
• 1948.godine prema popisu FNRJ———————628 stanovnika
• 1953.godine——————————————–694 stanovnika
• 1961.godine——————————————–774 stanovnika
• 1971.godine prema popisu SFRJ———————884 stanovnika
• 1981.godine prema popisu SFRJ———————866 stanovnika
(605 Hrvata, 254 Srba i 7 Muslimana)
• 1991.godine——————————————–681 stanovnika
(Hrvata 514 stanovnika, i Srba 167)

Prema preliminarnim rezultatima popisa stanovnika 2013. godine, u Jakotini je evidentirano 10 kuća sa 30 stanova u kojima živi 25 stanovnika. U toku i poslije poslednjeg rata na ovim prostorima je došlo do masovne migracije stanovništva, što je vidljivo u pretstavljenim podacima. Katolička domaćinstva pripadaju župi Sokolskoj, a pravoslavna kotorvaroškoj parohiji. Svi Popovići u Zubovićima slave Stefandan.

Školske 1950/51. godine počela je sa radom petorazredna škola u Previlama, koji je zaseok sela Jakotina. Škola je imala status područnog odjeljenja tadašnje OŠ „Bratstvo Jedinstvo“ Kotor Varoš. Đaci iz ove škole su 1977. godine, nastavili školovanje u Vaganima kada je izgrađena nova devetorazredna područna osnovna škola, a škola u Previlama je te godine prestala sa radom.

Selo je elektrificirano 1977. godine. Prvo je struju dobio zaseok Zubovići, a onda je nisko naponska mreža vođena i u osale zaseoke.

Do sela vodi put od centra Kotor Varoša, prolazeći kroz Jakotinu do zaseoka Previle. Počinje kao regionalni put R-413, koji vodi za Kneževo a od Luka se prema Jakotini odvaja lokalni makadamski put.

Napomena: Ovdje se Zubovići spominju kao dio Jakotine, a kasnije je došlo do drugačijeg administrativnog određenja i o Zubovićima će se pisati u okviru drugog toponima, a ovdje je spomenuto prije svega zbog pregleda broja stanovnika u navedenim popisima.

FOTO GALERIJA:

PODELI

3 KOMENTARA

  1. Ko ima pravo da Zuboviće svrstava u Jakotinu.Zubovići nikada nisu bili dio Jakotine.Možda je to bila nečija boiesna želja iz kuhinje umiruće Austrougarske monarhije.

Comments are closed.