Uredno održavanje javnih površina u Kotor Varošu

0

KOTOR VAROŠ, 29. SEPTEMBRA – Održavanje, uređenje i čišćenje javnih površina na području opštine Kotor Varoš je na zadovoljavajućem nivo zahvaljujući korektnoj saradnji Komunalne policije opštine Kotor Varoš i Komunalnog preduzeća /KP/ „Bobas“.


Na današnjem sastanku načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana sa predstavnicima Komunalnog preduzeća „Bobas“ konstatovano je da se odvoz smeća na području opštine vrši redovno i u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i Planom odvoza koji je usvojio lokalni parlament.

„Javne površine se redovno kose i sve stavke iz ugovora sa opštinom se realizuju u predviđenom roku, a odvoz smeća na području opštine se vrši redovno i u skladu sa odlukom o komunalnom redu i planom odvoza koji je usvojio lokalni parlament“, naglasili su iz KP „Bobas“.

U cilju uspostave komunalnog reda i vizuelnog uređenja grada još jednom je upućen apel sugrađanima da ne odlažu otpad pored kontejnera i na nepredviđenim mjestima, jer se na taj način stvaraju divlje deponije.

PODELI