Uzlomac kotorvaroška planinska ljepotica (FOTO)

1
KOTOR VAROŠ, 19. OKTOBRA – Uzlomac je izdužena planina u Republici Srpskoj, čiji se vrh nalazi u opštini Kotor Varoš. Smjestila se istočno od linije Maslovare – Vrbanjci – Kotor Varoš – Čelinac. Ona se proteže smjerom sjeverozapad-jugoistok od rijeke Kruševice do Jošavke. Na njenom jugoistoku se nalazi planina Borja od koje ju dijeli brdski prijevoj Solila (868 m).

Uzlomac ima dva najviša vrha koja su iste visine. To su Jelovka (1002 m) i Prdeljica (1002 m). Treba napomenuti kako se u nekim izvorima navodi najviša visina planine od 1018 metara – ali uvijek bez navođenja naziva vrha o kojemu bi se moglo raditi.

Planinu pokrivaju mješovite listopadne šume hrasta kitnjaka i lužnjaka i bukve, te smrekovo-bukove sastojine smreke-bukve. Bogata je izvorima i lovnom divljači.

Takođe je bogata vodama tekućicama: izvorima, potocima i rijekama. Na Uzlomcu izviru mnoge pritoke rijeka Vrbanje, Usore i Ukrine – pritoka Vrbasa i Bosne.

Picture

Panorama Raštana i planine Uzlomac
(www.dinarskogorje.com)
Autor fotografije: miriszavicaja  (Panoramio)
PODELI

1 KOMENTAR

Comments are closed.