Vagani: Sve manje dječije graje, a sve više ”zamandaljenih” kuća

0

VAGANI, 19. maja  – Vagani su selo, koje pripada opštini Kotor Varoš. Smješteno je na 644-707 metara nadmorske visine.


Selo je smješteno zapadno od Kotor Varoša na udaljenosti od 11 kilometara.

• 1879.godine prema popisu Austrougarske———————191 stanovnika
• 1895.godine prema popisu Austrougarske———————180 stanovnika
• 1910.godine prema popisu Austrougarske———————227 stanovnika
• 1921.godine prema popisu Kraljevine Jugoslavije———–218 stanovnika
• 1948.godine prema popisu FNRJ———————————334 stanovnika
• 1971.godine prema popisu SFRJ———————————501 stanovnika
• 1981.godine prema popisu SFRJ———————————493 stanovnika
• 1991.godine prema popisu SFRJ———————————370 stanovnika
• Procjenjuje se da danas u Vaganima ima oko——————–120 stanovnika

Učenici iz ovog sela su do 1977. godine pohađali nastavu u četvrerorazrednoj školi u Zaselju, koja je počela sa radom školske 1949/50. godine i u osnovnoj školi u Previlama, koja je počela sa radom školske 1950/51. godine.

U okviru akcije „1001 škola u BiH“ u Vaganima je 1977. godine izgrađena nova osmogodišnja škola sa šest savremenih učionica i kabinetima, bez fiskulturne dvorane.

 

PODELI