ZA KAPITALNE INVESTICIJE NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR VAROŠ VIŠE OD MILION KM

0

KOTOR VAROŠ, 30. JUNA  – Odbornici Skupštine opštine  Kotor Varoš usvojili su danas godišnji plan kapitalnih investicija za 2022. godinu, a za ovu namjenu biće izdvojeno 1.074.300 KM budžetskih sredstava.


Jednoglasno je usvojen i izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih incesticija za prošlu godinu, gdje je za 19 infrastrukturnih projekata utrošeno 665.000 KM.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta opštine za prošlu godinu u iznosu od 10.400.000 KM.

Na današnjoj sjednici usvojena je Strategija razvoja opštine za period 2022-2028. godina, na koju Ministarstvo lokalne uprave i samouprave Republike Srpske nije imalo prijedloga, primjedbi i sugestija.

Takođe, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske – Odjeljenje za strateško planiranje je, nakon razmatranja Strategije, utvrdio da postojeći dokument sadrži osnovne elemente propisane Uredbom.

Od 59 planiranih projekata u prošloj godini realizovano je 28, što je 49 odsto od predviđenog plana implementacije Strategije razvoja opštine.

Odbornici su usvojili programe rada Centra za socijalni rad i Doma zdravlja “Sveti Pantelejmon” za ovu godinu, kao i izvještaje o radu ovih institucija sa finansijskim pokazateljima za 2021. godinu.

Jednoglasno su usvojeni izvještaji o radu opštinske Boračke organizacije za prošlu godinu, Agencije za lokalni i ekonomski razvoj i Turističke organizacije.

U izvještaju o radu Policijske stanice Kotor Varoš za 2021. godinu je naglašeno da je evidentirano 76 krivičnih djela, što je znatno manje u odnosu na prethodne godine, uz napomenu da je stanje javnog reda i mira i bezbjednosti na području opštine na zadovoljavajućem nivou.

Usvojene su informacije o sprovođenju Odluke o komunalnom redu i realizaciji programa rada SO Kotor Varoš za prošlu godinu.

Skupština opštine Kotor Varoš usvojila je zaključak kojim se podnosi zahtjev Pravobranilaštvu Republike Srpske, da preduzme sva pravna sredstva radi zaštite interesa opštine Kotor Varoš u postupku prijave i naplate naknade ostvarene prodajom šumskih drvnih sortimenata.

Šumsko gazdinstvo /ŠG/ “Vrbanja” Kotor Varoš je za 2021. godinu prijavila 341.500 KM, a prema ostvarenoj prodaji od 69.507 metara kubnih šumskih drvnih sortimenata i prosječnoj prodajnoj cijeni od 90,28 KM, jasno je da naknada koju je ŠG “Vrbanja” bila dužna prijaviti i uplatiti iznosi više od 600.000 KM.

“Neprijavljivanjem i neplaćanjem naknade krši se Zakon o šumama i nanosi šteta opštini Kotor Varoš. Iz navedenih razloga traži se od Pravobranilaštva Republike Srpske da pokrene sve pravne radnje da se ovaj problem riješi”, navodi se u skupštinskom zaključku.

PODELI