Za smještaj štićenika 200 hiljada KM

0

KOTOR-VAROŠ, 26. aprila – Centar za socijalni rad u Kotor-Varošu prošle godine je izdvojio oko 200.000 maraka za smještaj 24 štićenika sa područja ove opštine u socijalnim ustanovama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.
U informaciji o radu kotorvaroškog Centra za socijalni rad u 2012. Godini navedeno je da se najviše štićenika nalazi u prijedorskom Domu za djecu i omladinu ometenu u razvoju, kao i u Zavodu za zaštitu ženske djece i omladine u Višegradu.

Prošle godine su u ustanove socijalne zaštite smještena tri lica sa područja opštine Kotor-Varoš, a još desetak lica je potrebno smjestiti u neku od ustanova, objavljuju portali u RS.

Riječ je o socijalno ugroženim licima bez primanja, a pojedina lica su podložna skitnji, pa dolazi u pitanje i njihov fizički opstanak, navedeno je u informaciji.

PODELI