RASKINUTO SEDAM KONCESIJA ZA GRADNJU HIDROCENTRALA NA VRBANJI

0

BANJALUKA, 19. maja – Vlada Republike Srpske raskinula je sedam koncesija za izgradnju malih hidroelektrana (MHE), od kojih se najveći broj odnosi na MHE planirane na rijeci Vrbanji.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva RS  su potvrdili da je  Vlada donijela rješenja o raskidu Ugovora o koncesiji za izgradnju hidroelektrana sa sedam koncesionara.

Riječ je o koncesijama za izgradnju MHE „Vrbanja I“, „Grabovica“, „Koritine“ i „Vrbanjci“, sve na rijeci Vrbanji.

„Koncesionari sa kojima su raskinuti ugovori nisu ispunili ugovorne obaveze ni nakon 13 godina od zaključenja ugovora o koncesiji. Koncesionari nisu izradili projektnu dokumentaciju, riješili imovinsko-pravne odnose, pribavili potrebne saglasnosti i odobrenja, obnovili garanciju za izvođenje, obezbijedili finansijska sredstva niti otpočeli izgradnju male hidroelektrane i pratećih objekata“, naveli su u Ministarstvu.

 

 

PODELI