SO Kotor Varoš: 80.000 KM sportskim organizacijama

0

KOTOR VAROŠ, 7. jula – Odbornici Skupštine opštine Kotor Varoš, koji čine skupštinsku većinu, donijeli su odluku o dopuni odluke o kreditnom zaduženju opštine.

Famoznim najvećim projektom kanalizacijom i sanacijom gradske vodovodne mreže, uništena je većina ulica na teritoriji grada, a o njihovoj sanaciji, ni riječi, ni odluka a ni zaključaka!?

Usvojena je odluka o visini i načinu obračuna naknade za pripremu i izradu urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju i rekonstrukciju individualnih, stambenih i individualno stambeno-poslovnih objekata građevinske površine do 400 metara kvadratnih.

Iz budžeta opštine je predviđeno da se izdvoji 80.000 maraka sportskim organizacijama, ali će 25 odsto tog iznosa biti obezbijeđeno kroz javne konkurse Razvojnog programa UN, na koje će klubovi aplicirati projektima.

Odbornici su usvojili i odluke o kumunalnim taksama, visini boravišne takse na području opštine, a opštinske administrativne takse usklađene su sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama.

 

PODELI